K ďalšiemu smerovaniu práce s mládežou v Európe prispeje aj Slovensko

16.04.2015
     V dňoch 27. až 30. apríla 2015 sa bude v Bruseli konať v poradí druhý Európsky konvent k práci s mládežou. Chce priniesť na jedno miesto aktuálne poznatky, vízie a skúsenosti z členských krajín a nájsť spoločné východisko a ďalšie smerovanie práce s mládežou v Európe. Predchádzal mu prvý konvent pred piatimi rokmi v belgickom Gente, ktorý organizátori zamerali na rôznorodosť práce s mládežou.
     Na konvente sa zúčastní 450 tvorcov politík, odborníkov a výskumníkov. Slovensko bude reprezentovať 7-členná národná delegácia tvorená zástupcami ministerstiev, mládežníckeho sektora a profesionálnych pracovníkov s mládežou, ako aj zástupcov organizácií aktívnych v mládežníckom sektore.
     „Pre Slovensko je organizácia konventu dôležitá najmä z pohľadu aktuálnych úloh, keďže práve v tomto období sa pripravuje vládny dokument „Koncepcia rozvoja práce s mládežou“, v ktorom by mali byť zohľadnené aj výstupy z konventu. Okrem toho, konvent tiež ovplyvní aktivity počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016, kedy jednou z priorít bude rozvoj atraktívnej práce s mládežou a rozvoj talentu a potenciálu mladých ľudí,“ upresňuje Tibor Škrabský z organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, expert na mládežnícku politiku a prácu s mládežou na Slovensku.
     Výstupy z konventu budú základom pre deklaráciu, ktorá bude prezentovaná počas záverečného plenárneho zasadnutia vo štvrtok 30. apríla 2015.
     Cieľom konventu v súvislosti s deklaráciou je priniesť nové impulzy do oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou v Európe. Deklarácia by mala zabezpečiť jasnejšiu orientáciu pre rozpracovanie novej európskej agendy a akčného plánu v práci s mládežou. Navyše by to malo spustiť inštitucionálny proces smerom k dohode o hodnotách a dôležitosti práce s mládežou na úrovni Rady Európy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku