Juraj Draxler varuje pred extrémizmom

14.09.2015
     Utečenecká kríza vedie aj k intenzívnym diskusiám v školských zborovniach či v triedach. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler v tejto súvislosti varoval pred šírením extrémistických nálad v školskom prostredí. 
     “Náročným diskusiám na túto tému sa nie je možné vyhnúť, dôrazne však upozorňujem, že školstvo musí vo svojej podstate zostať apolitické. Ministerstvo bude zvlášť pozorne sledovať prejavy politického extrémizmu a v prípade potreby v spolupráci s príslušnými orgánmi zasiahne,” povedal šéf rezortu.
     Ako uviedol, obracajú sa naňho stavovské organizácie či jednotliví pedagógovia so žiadosťou o usmernenie, ako sa postaviť k rozhovorom medzi pedagógmi či k žiackym otázkam. Zdôraznil, že diskusie nesmú prerásť do výrokov proti ľudskej dôstojnosti či propagácie hnutí, ktorých cieľom je potláčanie demokratického zriadenia. “Pedagógovia sa v škole musia riadiť pedagogicko-oranizačnými pokynmi ministerstva. Aj mimo školy reprezentujú učiteľský stav a mali by si toho byť vedomí - to sa týka aj výrokov na sociálnych sieťach,” dodáva Draxler.
     Pred prejavmi extrémizmu pred časom varovala aj hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová. Podľa nej Štátna školská inšpekcia eviduje nárast radikálnych názorov prezentovaných v školskom prostredí. Podotkla, že inšpekcia rozbieha projekt na mapovanie zdrojov extrémizmu v školách. Zároveň vyzvala pedagógov na ostražitosť pri akceptovaní ponúk od osôb z mimoškolského prostredia na prednášky s historickou či politickou tematikou.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku