Jubileum ZŠ v Klátovej Novej Vsi si pripomenul aj minister školstva Dušan Čaplovič

10.05.2013
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa v piatok 10. mája 2013 uskutočnili oslavy 50. výročia Základnej školy v Klátovej Novej Vsi.
     Po slávnostnom otvorení osláv, si minister prezrel priestory školy a ukážky práce žiakov v špeciálnych učebniach pre výučbu jednotlivých predmetov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku