Jubileum športovej legendy Jána Zacharu si pripomenula aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

03.09.2018
     Okrúhle 90. narodeniny slovenskej športovej legendy a olympijského víťaza v boxe Jána Zacharu boli vhodnou príležitosťou na predstavenie novej biografickej knihy v rámci edície Osobnosť Slovenska.
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová uviedla v sobotu 1. septembra 2018 v Petržalke do života spolu s JUDr. Petrom Korcom knihu o našom najstaršom žijúcom zlatom olympionikovi, ktorý zvíťazil na OH v Helsinkách 1952. 
     Vo svojom príhovore Oľga Nachtmannová zablahoželala k životnému jubileu a poďakovala za celoživotný prínos nielen ako športovca, ale rovnako aj, stále aktívneho, trénera. Táto kniha napísaná mnohými osobnosťami v Slovenska uchová príklad v športe a ľudskosť tejto významnej osobnosti pre ďalšie generácie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku