Jaroslav Ivančo odovzdá na ZŠ s MŠ v Bolešove do užívania novú telocvičňu

08.02.2012

     Zajtra 9. februára 2012 o 11.00 hod. navštívi štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo Základnú školu s materskou školou  v Bolešove. Dôvodom jeho návštevy bude odovzdanie novej telocvične do užívania, na výstavbe ktorej sa podieľalo ministerstvo školstva sumou 60 000 eur. 

 ZŠ s MŠ Bolešov navštevuje 276 detí a žiakov z obcí Bolešov, Borčice, Kameničany, Slávnica, Sedmerovec. Škola je zapojená do mnohých projektov, akými sú napr. Škola podporujúca zdravie, INFOVEK, Objav mlieko či Detský čin roka.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku