IUVENTA v roku 2015: dva ukončené národné projekty a 27 medailí

14.12.2015
     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v roku 2015 ukončila aktivity na dvoch národných projektoch, ktoré pomohli niekoľkým tisícom mladých ľudí a pracovníkom s mládežou zlepšiť si zručnosti potrebné pre trh práce. Výrazné úspechy dosiahli aj žiaci na medzinárodných olympiádach. Na Slovensko priniesli spolu 27 medailí z celého sveta.
     Takmer 12 000 mladých ľudí získalo praktické zručnosti cez národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax (2011 – 2015). Mladí ľudia od 15 rokov mohli absolvovať bezplatné víkendové vzdelávanie, zamerané na komunikáciu a projektové myslenie. V ďalšej fáze mladí ľudia zrealizovali malé projekty v rôznych regiónoch Slovenska, kde napríklad pomohli opraviť detské ihrisko, školskú knižnicu alebo zorganizovali regionálny športový deň. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a na jeho realizáciu sa vyčerpalo takmer 6 miliónov eur.
     Celkovo 495 pracovníkov s mládežou a 3 252 detí a mladých ľudí sa zapojilo do Národného projektu PRAKTIK (2013 - 2015). Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v táboroch Zaži-to. Na realizáciu projektu, ktorý bol spolufinancovaný cez Európsky sociálny fond, bolo určených viac ako 5,2 milióna eur.
     V roku 2015 vyslala IUVENTA žiakov slovenských škôl celkovo na 16 medzinárodných vedomostných olympiád určených pre jednotlivcov a družstvá. Domov priniesli dohromady 3 zlaté medaile, 11 strieborných medailí a 13 bronzových medailí. K najúspešnejším žiakom patril Eduard Batmendijn z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni so ziskom dvoch medailí a Jakub Obuch z Gymnázia J. Hollého v Trnave s rovnakým úspechom.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku