IUVENTA podporuje mladých v boji o titul Európske hlavné mesto mládeže

10.03.2015
     Prestížny titul sa udeľuje mestám, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre aktivity mládeže v rôznorodých oblastiach života. Do kandidatúry na Európske hlavné mesto mládeže na rok 2018 sa prihlásila aj Bratislava.
     Projekt Európske hlavné mesto mládeže začal v roku 2009 a je určený pre ľudí vo veku 13 až 35 rokov. Cieľom je poskytnúť mladým ľuďom priestor na diskusie a aktívne zapájanie sa do života v meste, motivovať ich k dobrovoľníctvu či záujmu o komunálnu politiku. S ideou zapojiť do projektu i Bratislavu prišlo občianske združenie Európske hlavné mesto mládeže Bratislava, ktoré získalo podporu aj od organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
     „Týmto deklarujeme plnú podporu projektu, súhlasíme s projektovými cieľmi a chceme byť aktívnym partnerom pri realizácii tohto projektu, pri príprave kandidatúry Bratislavy ako Európskeho hlavného mesta mládeže 2018,“vyjadril sa poverený generálny riaditeľ organizácie Ján Hrubý a dodal, že inštitút sa ako partner aktívne zapojí do všetkých aktivít v rámci jednotlivých projektových fáz.
      Zisku titulu síce predchádza dlhý, približne rok trvajúci výberový proces, no mesto, ktoré uspeje, má šancu predviesť sa na európskej scéne, prilákať pozornosť médií aj mladých ľudí do zahraničia. „Projekt má predpoklady prehĺbiť vzťahy medzi miestnymi a európskymi inštitúciami a upriamiť pozornosť na oblasť mládežníckej politiky, ktorej tvorba je jednou z našich kľúčových aktivít. Bolo pre nás prirodzené ho podporiť,“ povedala Veronika Rosputinská, PR manažérka organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
      Prvých päť finalistov bude známych do konca apríla tohto roka a v novembri bude vyhlásený aj víťaz počas kongresu v meste Ganja v Azerbajdžane, v meste, ktoré získalo titul na rok 2016.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku