IUVENTA obhájila medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF

26.08.2015
     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže uplatňuje od roku 2011 systém hodnotenia kvality podľa modelu CAF (Common Assessment Framework) založenom na samohodnotení. V júni 2015 organizácia opätovne obhájila titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR udeľuje na obdobie dvoch rokov.
     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bola prvou organizáciou pôsobiacou vo verejnej správe, ktorá v roku 2013 získala titul Efektívny používateľ modelu CAF. Vďaka plánu zlepšovania vykonala viacero aktivít, ktoré smerovali k úspešnému posúdeniu aj druhej samohodnotiacej správy, ktorá zdokumentovala posun organizácie v oblasti kvality.
     Externí hodnotitelia navštívili organizáciu v júni 2015 a na mieste vykonali priame posúdenie organizácie. Výsledkom bolo opätovné udelenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF na ďalšie dva roky. V najbližšom období sa organizácie sústredí na požiadavky svojich partnerov a zainteresovaných strán, ale aj návštevníkov aktivít,  aby získala  merateľné dôkazy o kvalite svojej práce.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku