Informačný deň EIT v Bratislave otvoril minister Juraj Draxler

27.10.2015
     Na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislave sa včera uskutočnil informačný deň Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).
     Podujatie organizoval EIT v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom hospodárstva SR. Partnerom podujatia bola spoločnosť Atos, s.r.o. Hlavným cieľom podujatia bolo informovať predstaviteľov univerzít, SAV, výskumných centier a subjektov podnikateľského sektora o možnostiach zapojenia sa do aktivít EIT a o pripravovanej výzve EIT v roku 2016.
     Informačný deň otvoril minister školstva Juraj Draxler spolu s ministrom hospodárstva Vazilom Hudákom. Účastníkov na pôde FEI STU privítal aj dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Miloš Oravec. Následne riaditeľ EIT Martin Kern predstavil činnosť EIT a plánovanú výzvu pre rok 2016 na dve nové spoločenstvá KIC (Food for Future a Added Value Manufacturing) a jednotliví predstavitelia KIC prezentovali možnosti a spôsoby, akými sa subjekty z akademickej, výskumnej a podnikateľskej sféry môžu zapojiť do ich aktivít. Popoludňajšia časť programu bola venovaná bilaterálnym rokovaniam so zástupcami EIT a KIC.
     Do Bratislavy zavítali okrem riaditeľa EIT Martina Kerna aj hlavní predstavitelia všetkých piatich existujúcich znalostných a inovačných spoločenstiev (Knowledge Innovation Community – KIC) v oblastiach Climate-KIC (so sídlom vo Veľkej Británii), KIC InnoEnergy (Holandsko), EIT Digital (Maďarsko), EIT Raw Material (Maďarsko), EIT Health (Maďarsko), ako aj predstaviteľ Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku pri Európskej komisii (DG Regio) Jan Larosse.
     Prítomní boli taktiež zástupcovia slovenských univerzít (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), viacerých rezortných výskumných centier, podnikateľských výskumných centier a ďalších subjektov podnikateľského sektora.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku