Informačné semináre pre riešiteľov výskumno-vývojových projektov

30.09.2013
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) organizuje v októbri informačné semináre pre riešiteľov projektov výziev VV 2010, VV 2011 a VV 2012. Stretnutia sú zamerané na výmenu informácií, skúseností a konzultácie ku konkrétnym projektovým zámerom. 
     Agentúra organizuje tieto informačné semináre každoročne. Sú určené riešiteľom a ekonomicko-administratívnym pracovníkom prijímateľských organizácií, ktorí riešia projekty všeobecných výziev. Nakoľko každý projekt je svojím spôsobom jedinečný, účastníci seminárov dostávajú okrem všeobecných informácií o daných výzvach aj odpovede na otázky v súvislosti s riešením projektov a rovnako aj na konkrétne individuálne situácie z praxe, s ktorými sa stretávajú počas ich riešenia.
     Semináre sa uskutočnia 7. októbra v Košiciach (UPJŠ v Košiciach, Aula Kostlivého, Moyzesova 9), 16. októbra vo Zvolene (TU vo Zvolene, Kongresové centrum v ŠD Ľudovíta Štúra, Študentská 17) a 17. októbra v Bratislave (UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, CH1-1).
     Pozvánka, program a ďalšie informácie sú uverejnené na webovej stránke Agentúry na podporu výskumu a vývoja.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku