Informačné semináre a konzultácie k výzve OPV-2012/1.2/05-SORO

14.11.2012
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje od dnešného dňa v rámci operačného programu Vzdelávanie pre oprávnených žiadateľov výzvy Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied informačné semináre.
     Záujemcovia sa na nich oboznámia s podmienkami za ktorých je možné žiadať nenávratný finančný príspevok (NFP). Predpokladaný čas trvania informačného seminára je 3 hodiny. Účasť je bezplatná, nie je potrebné prihlásiť sa vopred.
 
Termín a miesto konania
  • 14.11.2012 o 10.00h Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Aula 3
     
  • 15.11.2012 o 9.30h Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Aula Maxima
 
Konzultácie k príprave žiadosti o NFP
     Od 26. novembra 2012 si záujemcovia môžu k predmetnej výzve rezervovať aj termín osobnej konzultácie k príprave žiadostí - formálnej kontroly žiadosti o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výzvy. Dĺžka jednej konzultácie je stanovená na 1,5 h. Žiadatelia  si môžu vybrať z ôsmich termínov konzultácií za deň, ktoré budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h, počas dvoch dní v týždni (vždy v utorok a vo štvrtok). Rezervačný systém je zverejnený na www.asfeu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku