Informácie od žiakov pomôžu úspešným riešeniam

03.04.2014
     Nesúlad medzi záujmami mladých ľudí o študijné a učebné odbory a potrebami trhu práce, akútna potreba nových remeselníkov a odborných pracovníkov v technicky a prírodovedne orientovaných odvetviach, ale aj spoznanie predstáv, postojov a očakávaní žiakov súvisiacich s výberom stredoškolského štúdia – to všetko sa  sleduje v prieskume, ktorý počíta s názormi deviatakov na 300 základných školách a stredoškolákov a ich učiteľov na 278 stredných školách.
     Prieskum na celkovej vzorke 27 000 žiakov realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania a zisťovanie potrvá do konca mája. Prvé výsledky na úrovni stredných škôl budeme poznať v júni a postoje deviatakov budú známe v júli.
     Jeho úspech závisí aj od aktivity škôl. Vo fáze zisťovania informácií je postavený na dotazníkoch. Tie sú pomerne krátke a žiaci, učitelia a výchovní poradcovia ich môžu vyplniť a odoslať cez internet. Výsledky prieskumu budú použité pri analýze, ktorá by mala odhaliť trhliny spôsobujúce nízku atraktívnosť štúdia technických odborov na stredných odborných školách, ako aj príčinu nepomeru v záujme žiakov na jednej strane a v aktuálnej potrebe odborníkov na trhu práce na strane druhej.
     Prieskum je súčasťou národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorého strategickým zámerom je prepojiť odborné vzdelávanie a prípravu na stredných školách s potrebami praxe. Konečným cieľom tejto aktivity je navrhnúť nástroje na lepšie využitie a zdokonalenie potenciálu mladých ľudí vo vzťahu k ich budúcej profesijnej kariére. Projekt je podporený Európskym sociálnym fondom.
           
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku