Historicky prvé rozhodnutie ministerstva školstva v rómčine je krokom vpred

  • Dátum: 07.05.2020

Vzdelávanie marginalizovaných rómskych komunít považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za dôležitú prioritu novej vlády. Aj z toho dôvodu vydalo vôbec prvýkrát v histórii rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie na školský rok 2020/2021 v rómskom jazyku.

„Je dôležitou správou, že sa ministerstvo školstva otvára a približuje aj samotným Rómom. Súvisí to okrem môjho záväzku venovať sa národnostnému školstvu a inklúzii, aj so stretnutím so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou. Práve s Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity sme sa dohodli na úzkej spolupráci, ktorá sa týka aj súčasnej ťažkej situácie, kedy viaceré deti z rómskych komunít nemajú technické vybavenie na zabezpečenie online výučby. Vydávanie usmernení v rómskom jazyku je tak prvým krokom smerom k rómskej komunite, ako začať zlepšovať ich vzdelávanie,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová.
O rozginipen pal o prilelipen le čhavoren ando anglalprimarno sikhaviben andro idejos avrirendešnaki situacijake andro sikhavibnaskero berš 2019/2020 (28.4.2020)

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku