Heidelberg bude hostiť Jubilejné stretnutie vedy a politiky

30.06.2014
     Poprední lídri, vedci a politici sa v dňoch 2. - 3. júla 2014 zídu v EMBL Advanced Training Centre v nemeckom Heidelbergu pri príležitosti EMBO-EMBL Jubilejného stretnutia vedy a politiky. Pôjde o stretnutie európskych ministrov pre vedu k aktuálnym politickým otázkam, na ktorom odznejú vedecké prednášky významných výskumníkov. 
     Podujatie sa koná pri príležitosti osláv 50. výročia založenia European Molecular Biology Organization - EMBO, 45. výročia European Molecular Biology Conference - EMBC, medzinárodnej organizácie podporujúcej EMBO a 40. výročia European Molecular Biology Laboratory- EMBL.

     Robert-Jan Smits, generálny riaditeľ Európskej komisie pre výskum a inovácie, na margo pripravovaného zasadnutia uviedol: „EMBO a EMBL ukázali, že ak Európa zjednotí svoje sily a spojí svoje najlepšie talenty, môže patriť k lídrom sveta v oblasti vedy a inovácií. Z uvedeného dôvodu je preto dobré sa stretnúť a osláviť úspech týchto organizácií. Výročie EMBO a EMBL tiež dáva príležitosť pozrieť sa dopredu a prediskutovať spôsoby, ako ďalej posilniť postavenie Európy v oblasti vied o živej prírode.“
 
     “Všetci sa snažíme podporovať a presadzovať vynikajúcu kvalitu v oblasti prírodných vied, ale musíme si byť plne vedomí, že treba brať do úvahy ich rozmanitosť a inkluzívnosť“, povedala Helga Nowotny, ERA Council Forum, Rakúsko, ďalšia z účastníčok diskusie. “Medzi témami na stretnutí budú otvorené i niektoré z otázok, ktoré predstavia excelentnosť vedy."
 
     Laureát na Nobelovu cenu, Ada Yonath, Weizmannov vedecký inštitút, Israel, a Elizabeth Murchison, Univerzita Cambridge, Veľká Británia budú v stredu 2. júla 2014 jednými z rečníkov podujatia. V tento deň sa na panelovej diskusii zúčastnia aj ministri pre vedu z troch členských krajín Európskej únie. Vo štvrtok 3. júla 2014 vystúpi so svojou prezentáciou Marc Heppener z Európskej vesmírnej agentúry.
     V stredu 2. júla 2014 bude na verejnosti taktiež slávnostne odhalený projekt “Vedecký strom”. K jeho realizácii doposiaľ prispeli renomovaní vedci z 27 krajín Európy, vrátane troch nositeľov Nobelovej ceny (viac informácií na: www.embo.org/anniversary/sciencetree/partners). Projekt “Vedecký strom” symbolizuje jednotnosťvied o živej prírode v Európe.
Kompletný program stretnutia je k dispozícii na: www.embo.org/anniversary/events/the-embo-embl-anniversary-science-and-policy-meeting
 
EMBO
EMBO je organizácia s viac ako 1600 poprednými výskumnými pracovníkmi, ktorá podporuje vynikajúce výsledky v oblasti vied o živej prírode. Medzi hlavné ciele tejto organizácie patrí podpora talentovaných výskumných pracovníkov vo všetkých fázach ich kariéry, podpora výmeny vedeckých informácií a pomoc pri budovaní európskeho výskumného prostredia, kde môžu vedci realizovať svoje najlepšie práce.
EMBOpomáha mladým vedcom, aby zrealizovali svoj výskum, zlepšuje ich medzinárodnú reputáciu a zabezpečuje ich mobilitu. Prostredníctvom kurzov, seminárov, konferencií a vedeckých časopisov šíri najnovšie výsledky výskumu a ponuky školení v oblasti techník na udržanie vysokej úrovne excelentnosti vo výskumnej praxi. EMBO tiež napomáha formovať vedeckú a výskumnú politiku tým, že hľadá vstupy a spätnú väzbu z vedeckej komunity a starostlivo sleduje trendy v oblasti vedy v Európe.

www.embo.org

EMBC
EMBC, ktorá bola založená v roku 1969, je medzivládnou organizáciou skladajúcou sa z 27 členských štátov, väčšinou z Európskej únie, ale aj niektorých susedných krajín. EMBC poskytuje rámec pre európsku spoluprácu v oblasti molekulárnej biológie a s ňou úzko súvisiacich oblastí výskumu.
Slovenská republika je členom EMBC od roku 2007.

EMBL
EMBL je v Európe vlajkovou loďou laboratórií prírodných vied s viac ako 80 nezávislými skupinami, ktoré pokrývajú spektrum molekulárnej biológie. EMBL je medzinárodná, inovatívna a interdisciplinárna organizácia - jej 1700 zamestnancov z mnohých krajín sveta pôsobí na piatich miestach: hlavné laboratórium v ​​Heidelbergu, na západe v Grenobli; Hamburgu; Hinxtone, neďaleko Cambridge (Európsky inštitút bioinformatiky) a Monterotonde, neďaleko Ríma. Spoločnosť bola založená v roku 1974. EMBL je medzivládna organizácia financovaná z verejných výskumných prostriedkov z jej členských štátov. Základnými kameňmi misie EMBL sú: vykonávať základný výskum v molekulárnej biológii; vyškoliť vedcov, študentov a návštevníkov na všetkých úrovniach; ponúkať základné služby pre vedcov v členských štátoch; vyvinúť nové nástroje a metódy vo vedách o živote a aktívne sa zapojiť do činností prenosu technológií a integrovať tak európsky výskum vied o živote. Asi 190 študentov je momentálne zapísaných v ich Medzinárodnom doktorandskom programe. Navyše, laboratórium poskytuje platformu pre dialóg so širokou verejnosťou prostredníctvom rôznych komunikačných činností, ako sú prednáškové cykly, turistické programy a šírenie vedeckých úspechov.
www.embl.org
Slovenská republika ako prvá získala  v januári 2014 na najbližšie tri roky perspektívne členstvo v EMBL.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku