Gymnazista z Brezna získal na medzinárodnej súťaži mladých vedcov Intel ISEF 2012 tretie miesto

23.05.2012

     Peter Horváth, žiak Gymnázia J. Chalupku v Brezne, získal v uplynulých dňoch vynikajúce tretie miesto na najväčšej svetovej súťaži mladých vedcov Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair), ktorá sa konala v americkom Pittsburghu.
     Hodnotiacu komisiu v kategórii chemické vedy zaujal Peter svojím projektom „Syntéza nových triazénových zlúčenín a ich aplikácia v spektrofotometrickom stanovovaní kadmia". Išlo o návrh novej metódy na zisťovanie prítomnosti tohto rakovinotvorného kovu. Za svoje umiestnenie získal aj finančnú odmenu 1 000 USD.
     V Pittsburghu súťažilo tento rok viac ako 1 500 stredoškolákov reprezentujúcich 70 krajín celého sveta. Hodnotiace komisie zložené z vedeckých pracovníkov amerických univerzít posudzovali celkovo vyše 1 200 vedeckých projektov.  Peter Horváth sa na súťaž dostal vďaka úspechu na Celoštátnej súťažnej prehliadke bádateľských projektov žiakov stredných škôl Scientia Pro Futuro 2011.
     Súťaž Intel ISEF každoročne vyhlasuje a organizuje nezisková organizácia Society for Science & the Public v 17 súťažných kategóriách a finalisti súťažia o ocenenia a štipendiá v celkovej hodnote viac ako 4 milióny USD.

Bratislava 23. máj 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku