Gymnazista Jaroslav Ferenc získal striebornú medailu na medzinárodnej olympiáde I-SWEEEP

13.05.2011

     Striebornú medailu a finančnú odmenu 600 USD za projekt odstraňovania ťažkých kovov z pôdy získal žiak Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi Jaroslav Ferenc na Medzinárodnej olympiáde projektov trvalo udržateľného rozvoja (International Sustainable World - Energy, Engineering and Environment Project Olympiad) - I-SWEEEP 2011.
     Jaroslav uspel s projektom „Porovnanie možností fytoremediácie pôd zamorených ťažkými kovmi kapustou repkovou a sójou fazuľovou" v konkurencii takmer 500 súťažných projektov. Tie v americkom Houstone predstavili nadaní žiaci stredných škôl v oblasti vedy a techniky zo 70 štátov sveta a 43 štátov USA. V poradí 4. ročník medzinárodnej súťaže sa tu uskutočnil v dňoch 4. - 9. mája 2011. Projekty žiakov posudzovala medzinárodná hodnotiaca komisia zložená z viac ako 250 odborníkov na energetiku, technológie a životné prostredie.
     Slovenskú republiku na olympiáde okrem Jaroslava reprezentovali aj  Silvia Hnátová z Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre s projektom „Využitie Chlamydomonas reinhardtii na stanovenie koncentrácie mikrocystínu vo vode" a Marek Lászlo zo Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave s projektom „Stredový motor pre robotickú viackolesovú platformu". Do Houstonu postúpili z celoštátnej súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stredných škôl Scientia Pro Futuro, ktorú organizovalo občianske združenie Mladí vedci Slovenska v rámci projektu financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.  

Bratislava, 13. máj 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku