Generálny riaditeľ Direktoriátu pre výskum a inovácie EK na návšteve Slovenska

17.10.2012

     Na dvojdňovú návštevu Slovenska zavíta vo štvrtok 18. októbra 2012 generálny riaditeľ Direktoriátu pre výskum a inovácie Európskej komisie Robert - Jan Smits. Pozvanie na stretnutie s významnými osobnosťami výskumu a vývoja na Slovensku, predstaviteľmi firiem či rektormi vysokých škôl prijal od ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.
     Dopoludnia sa generálny riaditeľ Direktoriátu zúčastní spolu so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Štefanom Chudobom na seminári Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky  STU v Bratislave. S výskumníkmi z STU bude diskutovať o možnostiach úspešnej spolupráce ústavu univerzity s podnikateľským sektorom, ako aj o účasti ústavu v európskych projektoch výskumu a vývoja.
     S podmienkami pre identifikovanie strategických technológií a inovácií pre rozvoj hospodárstva Slovenska a jeho regiónov sa R. Smits oboznámi na konferencii „Smart Specialisation stratégie na Slovensku". Európska komisia označila proces identifikovania strategických technológií a inovácií ako „Smart Specialisation" a jeho výsledkom má byť zostavenie „Smart Specialisation" stratégií v jednotlivých krajinách EÚ a ich regiónoch. Ich vypracovanie je jednou z podmienok pre získanie štrukturálnych fondov na výskum a inovácie pre obdobie rokov 2014 - 2020. Podujatie sa uskutoční o 13.00 hod. v Hoteli Bôrik.
     V piatok 19. októbra  sa minister spolu s generálnym riaditeľom Direktoriátu zúčastnia na slávnostnom otvorení nového pracoviska SAV s prvým super rýchlym počítačom na Slovensku. Pracovisko bolo vybudované z prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Návšteva sa uskutoční v aule SAV na Patrónke s naplánovaným začiatkom o 10.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku