Generálni riaditelia zodpovední za vysoké školstvo rokovali v Bratislave o úlohe univerzít v rámci regiónov

18.10.2016
     V dňoch 17. – 18. októbra 2016 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie. Stretnutie zorganizované v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa zameralo na úlohu vysokých škôl v regiónoch tak z ekonomického, ako aj sociálneho a kultúrneho hľadiska.
     Delegáti predstavili, ako jednotlivé štáty podporujú zapájanie vysokých škôl do riešenia špecifických úloh a podporujú ďalšie aktivity, ktoré školy zabezpečujú v prospech spoločnosti nad rámec ich vzdelávacej a výskumnej činnosti. Témou diskusie bola aj otázka vyhodnocovania a zohľadňovania týchto aktivít pri posudzovaní napĺňania poslania vysokých škôl.
      Druhú časť odborného podujatia venovali delegáti otázke uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl, osobitne otázke možných nástrojov na zisťovanie uplatnenia absolventov po skončení vysokoškolského štúdia.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku