Generálna skúška Maturity online splnila svoj cieľ

13.03.2015
     Tretí marcový týždeň čaká takmer 50 tisíc žiakov Externá časť Maturitnej skúšky (EČ MS). Vďaka národnému projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test) ju časť študentov môže absolvovať modernou elektronickou formou. Dôležitou súčasťou príprav na hladký priebeh E-MATURITY 2015 bola aj jej generálna skúška v 2. polovici februára.
     Tohtoroční maturanti z certifikačných stredných škôl budú môcť maturovať po novom, elektronicky, v režime online (s pripojením na internet) alebo offline (bez pripojenia na internet) a to z predmetov  matematika, slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra či maďarský jazyk a literatúra.
     Generálna skúška Maturity online splnila svoj cieľ, ktorým bolo preveriť všetky procesy E-MATURITY, pripravenosť pracovníkov NÚCEM-u, školského personálu a dodávateľa elektronického testovacieho systému e-Test na „ostrú“ maturitu a nasimulovať  rôzne situácie, ktoré by mohli nastať počas riadneho elektronického certifikačného testovania. Generálka bola zároveň  šancou pre maturantov certifikačných škôl mesiac pred riadnym termínom EČ MS preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si celý priebeh maturity vopred.
     V rámci projektu NÚCEM zistil, že počítače v školách sú prispôsobené najviac na vzdelávacie účely a zároveň zaznamenal aj veľkú rôznorodosť IKT na školách. „Najviac sa rôznorodosť IKT prostredia preukázala práve na generálnej skúške certifikačných  testovaní, pretože takéto testovanie si vyžaduje väčší stupeň bezpečnosti a ochrany, ako je tomu pri  školských testovaniach.“ vysvetlila zástupkyňa riaditeľky NÚCEM-u Ivana Pichaničová.
     Do dvoch termínov „generálky“ (17., 18., 19. februára a 24., 25., 26. februára) sa zapojilo 191 stredných odborných škôl a 123 gymnázií.  Slovenský jazyk a literatúru absolvovali všetky školy a o matematiku prejavilo záujem 164 z nich. Zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským využilo príležitosť prihlásiť sa na testovanie z  maďarského jazyka a literatúry 22 z nich a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry 18 škôl.
     Najviac certifikačných stredných škôl, ktoré absolvovali generálnu skúšku, bolo z Prešovského kraja (15,92%), Košického (15,29%) a Žilinského kraja (15,29%), Banskobystrického (12,10%) a Nitrianskeho kraja (11,46%). 
     Počas celej generálky NÚCEM intenzívne monitoroval situáciu a aktívne komunikoval so školami, ktoré potrebovali poradiť alebo usmerniť. V niektorých školách sa objavili aj technické problémy, najčastejšie súviseli s nejednotným prostredím IKT alebo učebňami, ktoré sú prispôsobené na iné ako testovacie účely. Tieto školy mali šancu vyskúšať si maturitu „na nečisto“ ešte raz, a to v náhradnom termíne (10. marca 2015). NÚCEM ním vyšiel v ústrety školám, ktoré pre chrípkové prázdniny alebo iné objektívne dôvody nemohli generálku absolvovať v riadnom termíne, prípadne chceli dať šancu overiť svoje vedomosti väčšiemu počtu maturantov.    
     Žiaci škôl, ktorí absolvovali generálnu skúšku v režime online, sa svoje neoficiálne výsledky v testovaní dozvedeli hneď po ukončení testu a tí, ktorí pracovali na počítačoch v offline režime, sa k svojmu neoficiálnemu hodnoteniu dostali prostredníctvom systému e-Test na druhý deň. Konečné výsledky mali v „žiackom portáli“ do 14 dní.
     E-MATURITA 2015, teda na seba viaže významnú výhodu pre jej absolventov, ktorú potvrdila aj generálna skúška. Oproti štandardnej „papierovej“ forme sa prvé predbežné (neoficiálne) výsledky žiaci dozvedia krátko po jej ukončení. Pripomeňme, že pri klasickej maturite pretrváva nervozita okolo výsledkov z externej časti  „skúšky dospelosti“ dva mesiace.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku