Folklórna jar Juraja Jánošíka

30.05.2018
     Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej sa v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnilo krajské kolo 1. ročníka novej súťaže v slovenských ľudových tancoch pre deti materských a základných škôl Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) - Folklórna jar Juraja Jánošíka.
     V troch súťažných kategóriách vystúpilo približne 280 detí zo všetkých 8 okresov BSK. Krajskému kolu predchádzali okresné kolá vo Viničnom, Devínskej Novej Vsi a Stupave, prebiehajúce od polovice apríla do polovice mája.
     Súťaž má veľmi pozitívny ohlas u detí, učiteľov a rodičov. Dáva tiež priestor deťom z amatérskych folklórnych krúžkov fungujúcich pri materských a základných školách súťažne sa prezentovať.
     Deti prišli osobne podporiť predseda NR SR Andrej Danko, primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal a predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Všetky zúčastnené deti dostali diplomy a darček z dreva s motívom Juraja Jánošíka vyrobený chránenou dielňou.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku