Finančná podpora za mimoriadne úspechy

05.11.2012
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v tomto roku pridelilo školám finančné prostriedky ako motiváciu za dosiahnuté mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetových olympiádach a za ich účasť v medzinárodných projektoch alebo programoch.
     „Na tento účel sme v tomto roku vyčlenili 464 860 eur, ktoré boli prerozdelené jednotlivým školám podľa získaných bodov, ktoré pridelili organizátori súťaží podľa ich umiestnenia,“ približuje procedúru prerozdeľovania minister Dušan Čaplovič. Podľa jeho slov za mimoriadne výsledky žiakov bolo v roku 2012 celkom pridelených 2 324,30 bodov, pričom rezort určil hodnotu jedného bodu vo výške 200 eur. Minister školstva považuje finančnú podporu za mimoriadne úspechy ako jeden zo spôsobov finančného i morálneho ocenenia šikovnosti, nadania a kvalitnej práce so žiakmi a študentmi.
     V rámci finančnej podpory bolo celkovo vyhodnotených 621 škôl, z ktorých bolo 198 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, 278 patrí vyšším územným celkom, 67 krajským školským úradom a v 78 školách išlo o neštátnych zriaďovateľov.
     Spomedzi všetkých zriaďovateľov získal maximálny počet - 369 bodov Košický samosprávny kraj. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje čiastku 47 800 eur. V rámci škôl získalo maximálny počet bodov, konkrétne 36, Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach. Na účet školy tak z rezortu školstva príde finančná čiastka 7 200 eur.
     Zoznam škôl, ktorým rezort pridelil finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov, sa zverejňuje do 15. novembra na webovej stránke ministerstva. Zoznam súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a programov na nový školský rok ministerstvo zverejňuje na svojom webe do 15. júna príslušného kalendárneho roka.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku