Externá maturita bola úspešne zvládnutá. Úcta patrí učiteľom a vďaka maturantom

21.03.2014
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národný ústav certifikovaných meraní považujú externú časť maturitnej skúšky za úspešne zvládnutú. Zhodli sa na tom minister Dušan Čaplovič s riaditeľkou ústavu Romanou Kanovskou.
     Podľa ministra školstva Dušana Čaploviča bol tento týždeň rovnakou zaťažkávacou skúškou pre všetkých, ktorí sa podieľali na prvej časti skúšky dospelosti. „Veľmi dobre viem, koľko námahy si žiadala príprava a zabezpečenie bezproblémového priebehu externej časti maturitnej skúšky. Rovnako viem, že tento týždeň bol aj obdobím stresu a možno aj nervozity v mnohých rodinách, ktoré sa mimoriadne sústreďovali na úspechy svojich detí. Nakoľko priebeh maturít považujem za zvládnutý na vysoko profesionálnej úrovni, chcem aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na každej fáze tejto náročnej a pre maturantov neuveriteľne dôležitej skúšky.“
     Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní Romana Kanovská na margo takmer týždenných externých maturít pozitívne hodnotí nielen prípravu a priebeh písomných maturít, ale zároveň zdôrazňuje: „V niekoľkých prípadoch predsedovia školských maturitných komisií prerušili skúšku žiakom, ktorí išli cestou neférovosti či podvádzania. Sme však radi, že to nebolo nič hromadné a dúfame, že aj prísny, ale spravodlivý prístup predsedov maturitných komisií bude zároveň jasným signálom pred ústnou časťou maturitných skúšok.“
     Externá časť maturít sa začala v utorok 18. marca 2014 externým testom a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry, resp. slovenskej literatúry (50 465 maturantov). Pokračovala externým testom a slohovou prácou z vybraného povinného cudzieho jazyka (48 487 žiakov). Vo štvrtok sa maturanti venovali matematike (8 218 stredoškolákov) a v piatok sa maturity týkali 2 055 žiakov zo škôl a tried s vyučovacím jazykom maďarským a 26 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Skúšku dospelosti absolvovalo celkovo 51 561 žiakov, ktorí sa v priebehu týždňa venovali maturitným testom na 746 stredných školách.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku