Expo Sciences Europe 2014 vypukne už o pár dní aj za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

05.09.2014
     AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku bude už po druhý krát na základe poverenia organizácie MILSET organizovať na Slovensku prestížne celoeurópske podujatie a prehliadku študentských vedecko – technických projektov s názvom Expo Sciences Europe (ESE). Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Konať sa bude v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline v dňoch 7. – 12. septembra 2014.
     Už o pár dní budú sa budú zdržiavať na jednom mieste autori najlepších národných študentských projektov z 23 krajín Európy. Predstavia viac ako 80 projektov z oblasti vedy a techniky, celkovo v 27 kategóriách.
     Otvárací ceremoniál podujatia sa uskutoční dňa 8. septembra 2014 o 14:30 hod. a osobne ho svojou návštevou poctí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini, ktorý s veľkým nadšením podporuje myšlienku podujatia. Stáva sa tak jedným z významných vizionárov, považujúcich rozvoj vedy a techniky u mladých ľudí za dôležitý a potrebný.
      Podujatie je dostupné širokej verejnosti v dňoch 9. a 10. septembra 2014 v čase od 9:00 do 17:00 hod., kedy bude prebiehať prehliadka vedeckých projektov.
      ESE dáva mladým ľuďom možnosť predviesť výsledky ich niekoľkomesačnej alebo dokonca niekoľkoročnej práce na projektoch a výskumných prácach. Ponúka príležitosť porovnať výsledky práce s rovesníkmi na celoeurópskej báze, diskutovať a vytvárať medzinárodné priateľstvá.
     Sme hrdí, že Slovensko má opäť možnosť dokázať, že je „malou VEĽKOU krajinou“, kde ľudia vedia, že podporovať vedu a techniku sa oplatí.
Viac informácií o Expo-Sciences Europe 2014 nájdete na www.ese2014.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku