Experti Rady Európy a z členských krajín budú v Košiciach rokovať o vyučovaní dejín Rómov

06.11.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Radou Európy organizuje medzinárodné podujatie pod názvom Tematická pracovná návšteva „O zavedení výučby dejín Rómov v učebných osnovách a učebniciach, vrátane rómskeho holocaustu“, ktoré sa uskutoční v priestoroch školy Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie, Požiarnická 1, Košice v termíne od 7. 11. 2017 o 9:00 h. do 9. 11. 2017, 13:00 h.
     Slovensko privíta národných expertov z 5 členských krajín Rady Európy - Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Moldavskej republiky a Svätej Stolice a expertov z Rady Európy.
     Cieľom podujatia je výmena skúseností a vypracovanie spoločnej výstupnej správy s odporúčaniami pre ostatné členské krajiny Rady Európy, ktorá bude prezentovaná na najbližšom plenárnom zasadnutí expertnej ad hoc skupiny CAHROM pre Rómov a kočovníkov pri Rade Európy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku