Experimentálny pozitrónový emisný tomograf pracuje naplno

16.10.2018
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila Výskumné pracovisko pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie v Špačinciach.
     Za prítomnosti rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Romana Boču a generálneho riaditeľa spoločnosti BIONT, a.s. Martina Kabáta na spoločnom výskumnom pracovisku slávnostne uviedla do používania experimentálny pozitrónový emisný tomograf. Je to  jedinečný prístroj svojho druhu v oblasti aplikácie rádioizotopov  na Slovensku, ktorý je inštalovaný v novovybudovanom Laboratóriu pozitrónovej emisnej tomografie. Všetky laboratórne priestory pracoviska slúžia predovšetkým na riešenie vedecko-výskumných úloh, ako aj pre výchovu študentov v bakalárskych, magisterských a najmä doktorandských študijných programoch.
     Štátna tajomníčka zdôraznila význam práce výskumníkov, pedagógov, manažérov a nadšencov vedeckého bádania, vďaka iniciatíve ktorých vzniklo toto unikátne pracovisko.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku