Excelentná veda

20.06.2016
     Excelentnosť výskumníka a excelentnosť  jeho projektu. Tieto dve kritériá sú rozhodujúce pre vedca, ak chce dostať ERC grant.
      Predsedu  Európskej rady pre výskum (ERC) Jeana Pierre Bourguignona privítal vo svojej pracovni minister školstva Peter Plavčan. Hovorili spolu najmä o podpore výskumu a zintenzívnení spolupráce s excelentnými  európskymi  a  svetovými  pracoviskami.
     Získanie ERC grantu je pre výskumníkov veľmi prestížna záležitosť. K jeho držiteľom patrí viacero nositeľov Nobelových cien. A platí to aj naopak - čoraz viacej držiteľov ERC grantov sa stáva laureátmi Nobelových cien.
     Slovensko zaostáva v aktivite podávaných projektov i v počte ERC grantov. „Slovenská vedecká obec v súčasnosti bojuje s mnohými problémami, môžeme sa pochváliť špičkovými  vedeckými  osobnosťami a tímami, či už zo Slovenskej vedci - laboratoriumakadémie vied alebo slovenských univerzít, ktoré čestne obstáli v konkurencii so svetovou elitou. Napriek tomu účasť slovenských subjektov v projektoch rámcových programov EÚ vrátane ERC nie je uspokojivá“, uviedol  minister P. Plavčan.
     Aj preto bol navrhnutý systém  konkrétnych opatrení, ktoré by pomohli zvýšiť nielen účasť v ERC projektoch, ale podporili by aj špičkových slovenských výskumníkov.
     Predseda Európskej rady pre výskum uviedol, že  dôvodom jeho návštevy je aj snaha zapojiť slovenských výskumníkov do medzinárodných projektov.
     ERC na podporu účasti vedcov zo znevýhodnených krajín (medzi ktoré patrí aj SR) aplikuje National Fellowship Program. Slovenský výskumník by mohol v zahraničí  získavať skúsenosti a vedomosti priamo u držiteľa ECR grantu, ktorý by mu pomohol aj objasniť, ako vypracovať  úspešný ERC projekt. Financie na 3 -  6 mesačný študijný pobyt by išli z rozpočtu SR.

Foto: TA3, MŠVVaŠ SR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku