Excelentná veda a inovácie majú pre budúcnosť EÚ zásadný význam

23.11.2016
     V Bruseli sa dnes uskutočnila konferencia o úlohe excelencie v európskom výskume a inováciách, ako aj o možnostiach, ktoré ponúkajú Horizont 2020, európske štrukturálne a investičné fondy či iné programy na preklenutie inovačných rozdielov medzi krajinami s názvom Spreading Excellence and Innovation Divide. Zúčastnilo sa na nej viac ako 300 návštevníkov z vyše štyroch desiatok krajín.
     Podujatie otvorili minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan a eurokomisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas. Ako uviedol minister Peter Plavčan, za najpotrebnejšie br9v rámci všetkých programov pre výskum a inovácie považuje zvýšenie výskumných a inovačných kapacít a účasti inštitúcií z tých krajín a regiónov, ktoré zaostávajú. Podľa neho by do procesu zvýšenia participácie mali byť zapojení aj politici.
     „Som presvedčený, že musíme viac načúvať výskumníkom a inovátorom. Musíme tiež pokračovať v podpore spolupráce v oblasti výskumu a inovácií na európskej úrovni a v budúcnosti zvýšiť investície do tejto oblasti,” uviedol Peter Plavčan. 
     Komisár EÚ pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas na konferencii podčiarkol význam excelencie v európskom výskume a inováciách: „Šírenie excelentnosti je kľúčovým bodom v mojom programe, pretože je to nevyhnutné v prospech všetkých členských štátov EÚ. Nie pre pocit filantropie, ale preto, že otvorený výskumný systém poháňaný excelentnou vedou a inováciami majú zásadný význam pre budúcnosť EÚ a nás všetkých," povedal eurokomisár.
     Na tlačovej konferencii eurokomisár Carlos Moedas predstavil opatrenia, ktoré by Európska komisia mala prijať na riešenie rozdielov v oblasti výskumu a inovácií v EÚ počas nasledujúcich troch rokov v rámci programu Horizont 2020. Zároveň boli predstavení desiati víťazi výzvy Teaming, ktorí si rozdelili sumu 150 miliónov eur. Za jedným z úspešných projektov stoja aj slovenskí výskumníci z Trenčanskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku