Európske ocenenie za projekt odhaľujúci plagiátorstvo

14.06.2013
     Jedným z víťazných projektov súťaže Európska cena za inováciu vo verejnej správe, ktorú vyhlásila Európska komisia, sa stal slovenský projekt ANTIPLAG. Ide o antiplagiátorský systém, ktorý kontroluje originalitu vysokoškolských záverečných prác. Projekt zabezpečuje sústreďovanie piatich druhov prác (bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych a habilitačných) v Centrálnom registri záverečných prác. 
     Originalitu každej z týchto prác nich porovnáva s prácami uloženými v centrálnom registri, ako aj ďalšími dokumentmi, predovšetkým z vybraných internetových zdrojov. Výstupom je protokol o kontrole originality. Európska komisia na projekte ocenila najmä jeho prínos pre detekciu plagiátorstva a celoplošný spôsob jeho implementácie. Práve jedinečný spôsob implementácie je unikátnym v celoeurópskom priestore, keďže ho povinne využívajú všetky vysoké školy pôsobiace podľa slovenského právneho poriadku.
     Na slávnostnom oceňovaní, ktoré sa konalo 6. júna 2013 v írskom Corku, si zástupcovia Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prevzali cenu z rúk eurokomisárky pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn. Jej súčasťou bola aj finančná odmena vo výške 100-tisíc eur, ktorú CVTI SR využije najmä na financovanie ďalšieho rozvoja projektu.
     Antiplagiátorský systém je na Slovensku v prevádzke od apríla 2010. V súčasnosti sa v centrálnom registri nachádza 287-tisíc záverečných prác a v porovnávacom korpuse je uložených viac ako 5 miliónov dokumentov. Podľa Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: „Toto ocenenie je úspechom, ktorý uľahčí prácu našich univerzít a zároveň dokazuje, že spojenie teórie s praxou v sebe prináša konkrétnu pridanú hodnotu. A tá je napokon spečatená medzinárodným úspechom.“
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku