EUROPROJEKT 2011 - prezentácia úspechov v praxi v oblasti vzdelávania a vedy

24.10.2011

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) organizovala v dňoch 25. a 26. októbra 2011 podujatie EUROPROJEKT 2011 - prezentácia úspešných projektov spojená s 1. ročníkom odovzdávania cien ASFEU za výnimočný prínos v oblasti vzdelávania a vedy.
    
Cieľom podujatia, ktoré sa uskutočnilo za účasti štátneho tajomníka ministerstva školstva Jaroslava Ivanča, bolo prezentovať úspešne zrealizované projekty v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj. Na stretnutí boli zároveň zástupcovia ASFEU prezentovať výsledky implementácie za oba operačné programy v programovom období 2007 - 2013. V závere podujatia si riešitelia víťazných projektov prevzali diplomy a vecné ceny ASFEU. 

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku