Ešte dva týždne do uzavretia súťaží v rámci Týždňa vedy a techniky

14.09.2012

     Žiaci 5. až 9. ročníkov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií sa môžu už po siedmykrát zapojiť do výtvarnej súťaže, ktorá sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
     Tento rok bola vyhlásená téma Veda a technika z minulosti do budúcnosti. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií, pričom I. kategória je určená žiakom 5. - 6. ročníka ZŠ a prvej triedy osemročných gymnázií. Do II. kategórie sa môžu prihlásiť žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ a druhej až štvrtej triedy osemročných gymnázií.
     Pre žiakov stredných škôl a vysokoškolákov, vrátane doktorandov, je pripravená grafická súťaž o najlepší návrh propagačného plagátu na tému Veda a technika očami mladých ľudí. Zapojením sa do súťaže môžu mladí ľudia originálnym spôsobom prispieť k popularizácii samotného podujatia a prezentácii vedy a techniky na Slovensku.
     Záujemcovia sa môžu prihlasovať do 30. septembra 2012, a to prostredníctvom formulárov na webovej stránke http://www.tyzdenvedy.sk/, kde sa nachádzajú aj bližšie informácie.
     Slávnostné odovzdávanie cien víťazom sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 6. novembra 2012 v bratislavskej Inchebe.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku