EPALE prinesie na Slovensko nové možnosti vzdelávania dospelých

08.12.2014
     EPALE alebo aj Európska platforma vzdelávania dospelých je projektom Európskej komisie realizovaná v rámci programu Erasmus + s cieľom prepojiť komunitu odborníkov, zástupcov  ministerstiev, vzdelávacích inštitúcií, učiteľov, expertov a všetkých, ktorí sa profesionálne podieľajú na vzdelávaní dospelých v EÚ a zároveň vytvoriť stabilnú kontaktnú sieť zainteresovaných strán za účelom rozvoja spolupráce. Na Slovensku sa realizátorom medzinárodného projektu EPALE stal  Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV).
     Najnovšia, v poradí druhá, verzia platformy EPLAE v anglickom jazyku bola spustená 30. septembra s viacerými novinkami, Newsroom, či kalendár podujatí. Pre všetkých registrovaných užívateľov vzniká na portáli rovnocenný priestor s otvoreným členstvom  na diskusie prostredníctvom  blogov, sociálnych sietí FCB, Twitter, LinkedIn.
     NÚCŽV, ako  národný koordinátor (NSS - National Support Service) zodpovedný za technickú podporu a obsahovú stránku platformy na Slovensku, chce, aby o vzdelávanie prostredníctvom portálu mali záujem proaktívne samotní užívatelia,  vymieňali si skúsenosti medzi sebou, rovnako ako aj informácie, štúdie, či metodiky.
     Slovenská verzia platformy (https://ec.europa.eu/epale/sk) bude napĺňaná v oblasti podpory účastníkov vzdelávania, prostredia učenia sa, zručností pre život, kvality, politiky, stratégie a financovania. Je v procese tvorby a postupne bude napĺňaná v najbližšom období.
      Interaktívna platforma EPALE financovaná Európskou komisiou je riadená  na národnej a medzinárodnej úrovni a jej úlohou je zlepšiť kvalitu poskytovaného vzdelávania, čím  sa stane jedinečným  nástrojom  na výmenu skúseností, informácií a navigáciou právnymi i politickými opatreniami, dobrou praxou, ale aj príležitosťami v oblasti vzdelávania dospelých.
     NÚCŽV spustí prvé workshopy, ktoré poskytnú základné informácie o portáli a témach vzdelávania dospelých vo februári 2015.
 
Kontakt pre médiá  - Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: Martina Slušná, mobil: 0907 910 498; martina.slusna@minedu.sk
 
Kontakt pre médiá – Národný ústav celoživotného vzdelávania:
Mgr. Eva Brázdilová, telefón: 02 692 02 208; eva.brazdilova@nuczv.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku