EK spustila portál pre učiteľov v národných jazykoch

23.02.2015
     Vzdelávanie, výmena skúseností i informovanie o novinkách prináša pre pedagógov a ďalších odborníkov v oblasti školstva nový portál SchoolEducationGateway.eu. Prevádzkuje ho Európska školská sieť (European Schoolnet) a je financovaný z programu EU pre oblasť vzdelávania Erasmus+.
     Portál SchoolEducationGateway.eu ponúka v 23 európskych jazykoch informácie o európskych vzdelávacích politikách, novinkách či trendoch, odborné články, národné iniciatívy, ako aj osvedčené postupy pri realizácii vzdelávacích projektov a rôzne zdroje. Obsah portálu je taktiež otvorený pre diskusiu učiteľov a ďalších odborníkov venujúcich sa vzdelávaniu.
     Cieľom portálu je sprístupniť odbornej verejnosti všetky tieto informácie bez ohľadu na prípadnú jazykovú bariéru. Zároveň je portál prepojený s európskym programom na podporu medzinárodnej spolupráce škôl eTwinning.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku