Efektívnejšia kontrola v oblasti financovania športových zväzov má priniesť aj vyššiu pružnosť

25.01.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca na dnešnej tlačovej konferencii informoval novinárov o zásadných zmenách, ktoré sa týkajú obsahu zmlúv medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a športovými zväzmi.
     „Najdôležitejšou je zmena, ktorá zavádza do zmluvy povinnosť zverejňovať podstatné informácie o hospodárení zväzov, a to raz za štvrťrok, tak aby verejnosť vedela, aké zmluvy, objednávky a faktúry zväz podpísal," uviedol Eugen Jurzyca.
Zverejňovať budú (podobne ako v štátnych podnikoch) iba anotácie o najdôležitejších faktoch, a to do 90 dní od podpisu zmluvy poslednou zmluvnou stranou, vystavenia objednávky či úhrady faktúry.
     Ministerstvo zavádza verejnú kontrolu hospodárenia zväzov, aby znížilo riziko nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami. Financovanie športu po novom prinesie zvýšenie pružnosti pri narábaní s dotačnými prostriedkami (ruší doterajšie limity na priame a nepriame výdavky), zväzy však budú musieť na webe preukázať, na aký účel peniaze daňových poplatníkov použili, pričom kontrolovať ich budú môcť aj občania.
     Ďalšou zmenou je, že ministerstvo po prvýkrát v histórii pošle športovým zväzom na začiatku nového roka celých 70 % z pridelenej finančnej čiastky po podpise zmluvy (nie iba 1/12 sumy ako v minulosti), aby sa mohli pripravovať na olympijské či paralympijské hry. Práve v súčasnosti prebieha podpisovanie zmlúv, pričom reálne poukázanie peňazí na účet zväzov bude zrealizované do niekoľkých dní od podpisu zmluvy.

Fotogaléria

Bratislava 25. január 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku