Dušan Čaplovič rokoval v Poľsku o spoločnom postupe pri príprave kandidatúry na ZOH Krakov 2022

26.07.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič  oslovil predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára so žiadosťou o prijatie funkcie predsedu prípravného výboru ZOH Krakov 2022 za slovenskú stranu a prevzatie spoluzodpovednosti za realizáciu spoločného postupu pri príprave kandidatúry ZOH Krakov 2022.
    
Vyplynulo to z jeho rokovaní s ministerkou športu a cestovného ruchu Poľskej republiky Joannou Mucha, ako aj vedením Poľského olympijského výboru – podpredsedníčkou Irenou Szewinskou a generálnym tajomníkom Adamom Krzesinskim, ktoré ho informovalo o stave príprav kandidatúry za poľskú stranu. Na rokovaniach bola prítomná aj predsedníčka Konkurzného výboru Krakov 2022 Jagna Marczułajtis-Walczak.
     Minister Dušan Čaplovič na rokovaní s poľskou rezortnou kolegyňou v oblasti športu diskutoval o spoločnom postupe pri spracovávaní dokumentov spoločnej kandidatúry, ktoré budú tvorené konzultatívne a následne budú predložené na rokovanie oboch vlád. Spoločné stretnutie prípravného výboru by sa malo uskutočniť v auguste 2013 v Liptovskom Mikuláši.
     V rámci pracovnej návštevy Poľska navštívil Dušan Čaplovič Národný športový štadión, kde sa oboznámil nielen s prioritnými formami jeho využitia na športové podujatia, ale aj na organizáciu kultúrnych či spoločenských akcií.
     Okrem toho sa minister Dušan Čaplovič stretol aj s ministerkou vedy a vysokého školstva Poľskej republiky Barbarou Kudryckou, s ktorou hovoril o možnom spoločnom rokovaní akreditačných komisií. Témou diskusie bola aj realizácia vedeckých parkov v spolupráci s univerzitami a pracoviskami akadémie vied.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku