Duálny systém odborného vzdelávania je výhodný aj pre automobilový priemysel

20.04.2016
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana sa dnes v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Zväzu automobilového priemyslu  hodnotiace rok 2015.
     Práve v minulom roku, ako zdôraznil vo svojom vystúpení minister P. Plavčan, sa na Slovensku spustil duálny systém odborného vzdelávania, ktorý ponúka zamestnávateľom omnoho širšie možnosti zapojenia sa do odbornej prípravy žiakov. Tí potom nebudú mať väčšie problémy prejsť po ukončení štúdia priamo do praxe v danom podniku.
     „Tento systém je nepochybne správnou cestou, ako prepojiť odborné vzdelávanie v školách s reálnou praxou vo firmách, aby sme zvýšili kvalitu absolventov a ich pripravenosť pre trh práce. Som preto veľmi rád, že záujem podnikov sa oproti minulému školskému roku takmer strojnásobil,“ uviedol v tejto súvislosti Plavčan.
     Viaceré významné firmy z automobilového priemyslu sa taktiež zapojili aj do Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý sa skončil na jeseň 2015. V rámci neho mohli študenti vysokých škôl absolvovať kratšie exkurzie či dlhodobejšie stáže priamo v podnikoch, aby sa zoznámili s reálnym prostredím, v ktorom budú po ukončení štúdia pôsobiť.
    Ako zaujímavý príklad aktivity, ktorá pomáha zlepšiť priamy kontakt vysokoškolákov so skutočnými firmami či lektormi z praxe vyzdvihol minister školstva Peter Plavčan aj projekt AZU - Aktivita zvyšuje úspech.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku