Draxler zdôraznil na konferencii UNESCO univerzálnosť práva na vzdelávanie

09.11.2015

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler otvoril v sobotu ako prvý rečník ďalší deň všeobecnej politickej rozpravy na Generálnej konferencii Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v Paríži.
     Minister vo vystúpení ocenil schválenie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, na ktorej príprave sa podieľalo aj Slovensko.
     Poukázal tiež na významnú úlohu, ktorú UNESCO zohralo pri príprave Agendy post 2015 pre vzdelávanie, a pripomenul jej univerzálnosť a zameranie na rozvojové i rozvinuté krajiny. Osobitne zdôraznil potrebu umožniť aj marginalizovaným skupinám či občanom rozvojových krajín, aby získali prístup ku kvalitnému vzdelaniu a možnostiam celoživotného vzdelávania.
     "Každý občan sveta musí mať možnosť prístupu k dobrému vzdelaniu," zdôraznil pri vyslovení podpory aktivitám UNESCO v oblasti vzdelávania. Vyzdvihol tiež činnosť slovenských mimovládnych organizácií v mimoeurópskych krajinách, ktoré sa dotýkajú aj oblasti školstva.
     TASR o tom informovala veľvyslankyňa a stála delegátka SR pri UNESCO Klára Novotná.
     Minister Draxler sa v príhovore venoval aj vede a podpore bezhraničného výskumu. Spomenul tiež aktivity Slovenskej republiky v oblasti kultúrnej diverzity na pôde UNESCO a osobitne odsúdil ničenie kultúrnych pamiatok vo vojnových zónach. Na záver vyzval delegátov generálnej konferencie, aby obnovili snahu o propagáciu organizácie UNESCO vo svojich domovských krajinách.
     Generálna konferencia UNESCO je najvyšším zhromaždením organizácie a koná sa každé dva roky. Zúčastňujú sa na nej najvyšší predstavitelia i ministri členských krajín.

Zdroj: TASR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku