Do súťaže o najkrajšie knihy Slovenska za rok 2011 možno podávať prihlášky do konca januára

16.01.2012

     Knižní vydavatelia a školy výtvarného a polygrafického zamerania môžu do utorka 31. januára 2012 posielať nominácie do súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2011.
     
Hlavným organizátorom súťaže je medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA, na ktorého adresu (BIBIANA, Panská 41, 815 39 Bratislava) je potrebné poslať vyplnenú prihlášku s jedným bezchybným exemplárom.
     Odborná porota hodnotí vo viacerých samostatných kategóriách výtvarnú a grafickú stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania.
      Spoluvyhlasovateľmi súťaže sú okrem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR aj Ministerstvo kultúry SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

Prihlášku a štatút súťaže nájdete aj na stránke BIBIANY.

Bratislava 16. január 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku