Do okresných kôl olympiád v cudzích jazykoch sa zapojilo až 2572 súťažiacich

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 29.01.2021

V Iuvente – Slovenskom inštitút mládeže si v tejto dobe, možno viac ako inokedy, uvedomujú potrebu motivovať žiakov základných a stredných škôl k zdokonaľovaniu seba samých, k získavaniu nových vedomostí a zručností aj nad rámec svojich školských povinností.

logo IUVENTA

V čase protipandemických opatrení, kedy mnohí žiaci a študenti trávia viac voľného času doma, vnímajú v Slovenskom inštitúte mládeže potrebu umožniť im využiť tento čas zmysluplne, a to prípravou a následným zapojením sa do súťaží v predmetových olympiádach a postupových súťažiach.

Od novembra IUVENTA realizuje tieto súťaže online formou, prostredníctvom platformy EduPage a veľmi sa teší zo záujmu mnohých študentov a ich učiteľov, ktorí majú chuť sa do súťaží zapájať. Uplynulé týždne sa uskutočnili jazykové olympiády, v ktorých sa mladí ľudia môžu zlepšovať v svojich jazykových schopnostiach a pripraviť sa na komunikáciu v rôznych krajinách sveta, ktoré sa pre nich po pandémii otvorí.

Príležitosť zapracovať na sebe a zapojiť sa do okresného kola online Olympiády v anglickom jazyku v stredu 13. 1. 2021 využilo 1895 súťažiacich.

O týždeň neskôr, v stredu 20. 1. 2021 sa do okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku zapojilo 677 súťažiacich z celého Slovenska.

Najlepší z nich postúpia do krajského kola „naživo“, pretože okrem písomných online testov absolvujú aj ústnu časť v rozhovoroch s odbornou porotou prostredníctvom videokonferencie. Budú mať tak možnosť zdokonaľovať sa a preukázať svoje vedomosti nielen v písomnom prejave, ale aj vo svojich komunikačných schopnostiach v cudzom jazyku.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku