Do Košíc prichádza Burza príležitostí

28.02.2017
     Štátny inštitút odborného vzdelávania organizuje atraktívne podujatie, ktoré bude sprevádzať záujem škôl, žiakov aj zamestnávateľov. Burza príležitostí otvorí široké ponuky na prezentáciu šikovných žiakov, ambicióznych škôl a spoločensky zodpovedných zamestnávateľov.
     „Podujatie pripravujeme v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý je financovaný prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Jeho súčasťou bude predstavenie konkrétnych výsledkov projektu ako aj ďalšie, mimoriadne atraktívne sprievodné podujatia,“ hovorí riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók.
     Na podujatí bude okrem iného školám predstavená špeciálna webová platforma a informačná brožúra k výhodám ponúkaným stredným odborným školám v rámci zákona o verejnom obstarávaní. Pre návštevníkov z radov žiakov základných a stredných škôl budú pripravené prezentácie cvičných firiem a zamestnávateľov, ktorí úspešne spolupracujú s konkrétnymi školami pri výučbe a v rámci odbornej praxe. Počas Burzy príležitostí budú organizované dva tematické workshopy a to „Spoločenská zodpovednosť a duálne vzdelávanie“ a „Škola ako úspešná personálna agentúra“.
     Burza príležitostí sa uskutoční 2. marca 2017 v priestoroch Kunsthalle na Rumanovej 1 v Košiciach v čase od 9.00 do 17.00 hod. „Myslíme si, že obsah, ale aj filozofia pripravovanej Burzy príležitostí môžu byť dostatočne lákavé a inšpiratívne pre budúcich stredoškolákov. Preto sme o podujatí informovali tak základné školy, ako aj centrá voľného času a rovnako i stredné školy,“ pripomína Michal Bartók. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Košice Richard Raši.

 Program v prílohe.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku