Dni Slovákov v Maďarsku

09.07.2013
     Maďarská tlačová agentúra (MTI) a Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska krátko informujú o Dni Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal dňa 6. 7. v maďarskom mestečku Pálháza. Minister ľudských zdrojov Maďarska vo svojom príhovore po ukončení ekumenickej omše v katolíckom kostole zdôraznil dôležitosť priateľských vzťahov medzi oboma národmi a štátmi. V tejto súvislosti sa vyjadril: výrazom toho (priateľských vzťahov) je aj to, že medzi Maďarskom a Slovenskom sa v priebehu nasledujúcich 6 rokov otvorí 25 hraničných prechodov a cez Dunaj a Ipeľ povedú nové mosty.
      Podľa Baloga silnejúcu identitu maďarských Slovákov dokazuje ten fakt, že za posledných 10 rokov narástol počet tých, ktorý s hlásia ku svojim koreňom o 60 percent a dnes sa k slovenskej národnosti v Maďarsku hlási 30 tisíc ľudí. Balog zdôraznil dôležitosť vzdelávania v materinskom jazyku na oboch stranách hranice. Spomenul aj to, že v r. 2014 bude môcť v maďarskom parlamente prehovoriť poslanec už aj po slovensky a po viacerých desaťročiach sa vytvorila príležitosť na to, aby každý z trinástich (oficiálnych) menšinových samospráv poslala do parlamentu svojho poslanca. V tejto súvislosti vyzval maďarských Slovákov, aby volili s odvahou a identifikovali sa so svojou slovenskou národnosťou.
      Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky počas slávností velebil význam Sv. Cyrila a Metoda a hovoril tiež o tom, že dnes veľa ľudí žije v chudobe, treba im podať pomocnú ruku, podobne, ako tomu v ich čase urobili obaja svätí. Dodal, že na oboch stranách žijúce národnostné menšiny na Slovensku a v Maďarsku treba rovnako podporovať, pomáhať im, na tom spoločne pracujeme.
     Pred začatím osláv mali Zoltán Balog a Dušan Čaplovič dvojstranné rokovanie. Balog sa o ňom pre MTI vyjadril, že diskutovali o dopade reformy verejného školstva v Maďarsku na menšinové školy. Hovorili tiež o význame výučby v materinskom jazyku ako v predškolských zariadeniach, tak i v základných školách. Balog agentúru tiež informoval o tom, že Celoštátna slovenská samospráva by chcela prevziať pod svoju správu jedno bližšie nemenované gymnázium a dodal, že „je potešiteľné, keď národnostná etnická menšina môže záležitosti svojho vzdelávania držať vo vlastných rukách, samozrejme s pomocou štátu, na oboch stranách hranice.” Balog tiež informoval o tom, že počas rokovania sa dotkli aj otázky zriadenia metodického ústavu.

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku