Dnešný pracovný program ministra Eugena Jurzycu

20.02.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca dnes 20. februára 2012 otvorí v areáli Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre knižnicu. Následne navštívi myjavské gymnázium, kde bude stredoškolákom prednášať na tému Ako si vybrať vysokú školu.
     Popoludní si obzrie havarijný stav kotolne Základnej školy v Kostolnom. V podvečerných hodinách sa Eugen Jurzyca zúčastní na slávnostnom odovzdávaní ocenení mládežníckym trénerom.

Program ministra:
9.00 - 10.00
- otvorenie knižnice, areál UKF pod Zoborom, Dražovská cesta 4, Nitra
11.30 - 13.00 - prednáška na tému „Ako si vybrať vysokú školu", Gymnázium, Jablonská, Myjava
13.30 - 14.30 - obhliadka havarijného stavu (potreba rekonštrukcie kotolne), ZŠ Kostolné, okres Myjava
16.00 - 17.00 - odovzdávanie ocenení mládežníckym trénerom, Ekoiuventa, Búdková č. 2, Bratislava

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku