Dnes zasadne pracovná skupina ministra školstva Eugena Jurzycu pre vysoké školstvo

03.02.2011

     Dnes 3. februára 2011 sa uskutoční prvé stretnutie pracovnej skupiny ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu pre vysoké školstvo.
    
Jej úlohou je pomôcť ministerstvu školstva pri príprave komplexnej novely zákona o vysokých školách, ako aj pri príprave metodiky rozpisu dotácií na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014. Novela by mala nadobudnúť účinnosť v januári budúceho roka a zameraná by mala byť na riešenie rôznych oblastí, akými sú hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania a výskumu, part-time štúdium, kariérny postup či informačná nerovnosť. Venovať sa bude taktiež oblasti financovania a súkromným VŠ.

Bratislava 3. február 2011 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku