Dnes sa uskutočnil tlačový brífing ministerstva školstva k financovaniu centier voľného času

10.12.2010

     Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dnes 10. decembra 2010 o 15.00 h konal tlačový brífing. Témou bolo financovanie centier voľného času a školských stredísk záujmovej činnosti. Na tlačovom brífingu sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca a štátny tajomník Jaroslav Ivančo. 

Stanovisko k rokovaniam o nariadení vlády k novelizácii nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a k verejnej výzve centier voľného času (CVČ)

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má záujem zachovať možnosť žiakov tráviť voľný čas rozvíjaním svojich schopností, napríklad v centrách voľného času.
     Od nástupu nového vedenia ministerstva školstva sa aktívne venujeme problémom financovania centier voľného času a školských stredísk záujmovej činnosti, ktoré spôsobila vláda Róberta Fica  predvolebným nariadením vlády  z 19. mája 2010.
     Aj napriek krátkemu času sme v zákonnej lehote do 30. augusta 2010, po rokovaniach so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zástupcami centier voľného času bez rozdielu zriaďovateľskej pôsobnosti, pripravili novú metodiku zberu dát pre rok 2011. Naším cieľom bolo čo najviac zabrániť zneužívaniu systému. Nový zber údajov zreálnil a zobjektivizoval dáta, čo bolo deklarované všetkými dotknutými stranami a jednoznačne sa to preukázalo aj vo výsledkoch zberu dát.
     Naša  snaha  smerovala k financovaniu záujmovej činnosti podľa počtu detí v zariadení, kde sa táto činnosť reálne vykonáva.
     Zmena nariadenia vlády je však podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve možná len po dohode so ZMOS-om. Po niekoľkých kolách rokovaní sa nepodarilo dohodnúť zmenu, ktorá by bola návratom pred stav 19. mája 2010 a financovanie záujmovej činnosti podľa počtu detí.
     ZMOS nezmenilo svoj postoj napriek predpokladom, že od februára 2011 sa vzhľadom na zlepšenú situáciu vo vývoji ekonomiky budú príjmy obcí z podielových daní významne zvyšovať.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude preto monitorovať vývoj a v rámci  rozpočtu kapitoly sa bude snažiť znížiť negatívny dopad tejto zmeny, a to prípravou grantového systému.
     S poľutovaním konštatujeme, že zásadnými pripomienkami zo strany ZMOS bol odmietnutý aj kompromisný návrh nariadenia vlády na zníženie diskriminácie vo financovaní  ďalších súkromných a cirkevných školských zariadení.
     Snahou ministerstva školstva bude aj naďalej pripravovať také zmeny vo financovaní  v regionálnom školstve, aby verejné zdroje smerovali čo najviac k naplneniu potrieb žiakov a detí. 

Mgr. Miriam Žiaková
riaditeľka odboru masmediálnej politiky

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku