Digitálni olympionici predviedli skvelé výkony

23.09.2015
     Viac ako stovka žiakov si v súťaži „Digitálna olympiáda“ vyskúšala svoje zručnosti pri práci s digitálnymi objektmi. Súťaž realizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.
     „Celkovo sme zaznamenali 145 pokusov o vyriešenie digitálneho objektu. Najviac sa do súťaže zapájali žiaci prvého stupňa základných škôl, pričom títo žiaci zaznamenali aj najviac úspešných pokusov. Na prvých miestach sa síce nachádzajú chlapci, do súťaže sa však hojne zapájali aj dievčatá,“ uviedla PR manažérka projektu, Mgr. Monika Vozárová.
     Cieľom súťaže bolo zapojiť žiakov základných a stredných škôl do používania digitálnych objektov. Tí následne vyhľadávali indície podľa súťažného zadania. Prvé tri miesta v každej kategórii (prvý, druhý a tretí vzdelávací stupeň) boli určené na základe správnosti odpovedí a času, za ktorý sa žiaci k týmto odpovediam dopracovali.
     „Víťazom prvého stupňa sa stal Samuel Skladaný zo Základnej školy Slovenských partizánov v Považskej Bystrici, ktorý vyriešil digitálny objekt za takmer 27 minút. Rekordéra sme zaznamenali pri druhom stupni, kde Tomáš Benčo zo Základnej školy Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch potreboval na vyriešenie digitálneho objektu len niečo viac ako minútu. Víťazom tretieho stupňa sa stal Filip Antonín zo Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave, ktorý potreboval na správne vyriešenie digitálneho objektu 23 minút,“ dodala Monika Vozárová. Víťazi jednotlivých kategórií získali ročné predplatné magazínu Quark.

Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Jeho cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby, ako aj zvýšenie pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce. Súčasne má projekt za úlohu vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov vo forme tzv. „digitálnych objektov,“ čo sú animácie, krížovky, doplňovačky či iný digitálny obsah s jasným vzdelávacím cieľom.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku