Digitálne vzdelávanie sa v praxi stalo úspešným

28.10.2015
     Moderná forma výučby, pri ktorej učitelia na hodinách používajú digitálny vzdelávací obsah, je na slovenských školách už niekoľko mesiacov realitou. Digitálne technológie sa stali efektívnym nástrojom na aktívne vzdelávanie žiakov, prostredníctvom nich prechádzajú žiaci a študenti z  pozície pasívnych poslucháčov do pozície aktívnych účastníkov vyučovacieho procesu.
     „Prostredníctvom národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety sme do slovenských škôl vniesli inovatívny spôsob výučby. Digitálne objekty premietané na interaktívnej tabuli sa stali nástrojom na vizuálne pútavejší výklad učiva s efektom vyššieho zapamätania žiakmi. Teším sa, že sme takýmto spôsobom mohli prispieť k zlepšeniu motivácie žiakov vzdelávať sa,“ uviedla manažérka projektu, Mgr. Soňa Futóová.
     Realizácia národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety sa začala koncom roka 2012. V súčasnosti sa projekt nachádza vo svojej finálnej fáze, kedy budú k 30. novembru 2015 ukončené všetky jeho aktivity.
     Cieľom projektu bolo uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby a súčasne skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce. Projekt bol realizovaný vo všetkých slovenských krajoch okrem Bratislavského.
     Do národného projektu sa zapojilo viac ako 2 300 slovenských škôl, pričom informačno-komunikačné technológie môže vo vyučovacom procese používať viac ako 33 500 učiteľov. Počas trvania projektu vzniklo viac ako 13 000 vzdelávacích digitálnych objektov, či už vo forme interaktívnych doplňovačiek, krížoviek, animácií či prednášok. Tieto digitálne objekty, rovnako ako techniku, ktorá bola prostredníctvom národného projektu dodaná do škôl (notebook, interaktívna tabuľa a ozvučenie), budú môcť učitelia i žiaci naďalej využívať vo vyučovacom procese.
     Konferencia národného projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ sa bude konať 29. októbra 2015 o 13.00 hod. v budove Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici na Tajovského ulici 325/25.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku