Digitálna koalícia má zvýšiť pripravenosť Slovenska na digitálnu ekonomiku

26.09.2017
     So spoločným cieľom zlepšiť pripravenosť Slovenska a jeho občanov na digitálnu ekonomiku budúcnosti vznikla v Bratislave Digitálna koalícia partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora, medzi ktorými nechýba ani Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Každý z 21 signatárov zakladajúceho Memoranda pri jeho podpise súčasne predstavil svoje detailné ciele (celkovo 87). Sú zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností študentov a na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, ale aj nezamestnaných či podnikateľov.Rezort školstva prezentoval celkovo 23 záväzkov, ktoré sa týkajú vzdelávacieho systému od základných až po vysoké školy a oblasť celoživotného vzdelávania.
     „Už v rannom veku deti potrebujú získavať kompetencie a zručnosti s vyššou a štruktúrovanejšou kvalifikáciou na to, aby mohli v ďalších segmentoch vzdelávania nadväzovať na potreby IT trhu,“ uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Tá okrem toho pripomenula, že pozornosť bude treba venovať aj ľuďom, ktorý už ukončili svoje formálne vzdelávanie. „Všetci ľudia, ktorí už nestihli v škole správne dostať potrebné zručnosti a vedomosti o digitálnych technológiách, ale budú ešte desiatky rokov pôsobiť na trhu práce, musia mať možnosť sa na tieto digitálne zručnosti nejakým spôsobom preškoliť a pripraviť,“ dodala ministerka.
     Medzi záväzkami ministerstva školstva je aj plán na vytvorenie vzdelávania v novej profesii takzvaného digitálneho stewarda. Mal by ním byť pracovník, ktorý sa zasvätene vzdeláva v oblasti digitálnych technológií a informatizácie, ale nejde až na úroveň programátora či špičkového programátora. „V takom prípade by mohol zostať na úrovni strednej školy alebo bakalárskeho vzdelania,“ spresnila ministerka školstva Martina Lubyová.
     Predsedom predstavenstva Digitálnej koalície sa stal vicepremiér Peter Pellegrini, predsedom výkonnej rady je prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. Kompletný zoznam členov i prehľad ich záväzkov nájdete na tejto stránke - http://digitalnakoalicia.sk/clenovia-a-zavazky/.
     Myšlienka a iniciatíva budovania národných koalícií pre digitálne zručnosti a povolania prichádza z Európskej komisie ako pokračovanie iniciatívy Grand Coalition for Digital Jobs (Veľká koalícia pre digitálne povolania) z roku 2013. Európska komisia identifikovala nedostatok až jeden milión IT špecialistov v roku 2020 a spustila aktivity smerujúce k riešeniu tohto problému, ktorý by zásadným spôsobom ohrozil prechod krajín na digitálnu ekonomiku a budovanie jednotného digitálneho trhu Európskej únie. V decembri 2016 bola následne v Bruseli založená Koalícia pre digitálnej zručnosti a povolania.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku