Deťom zo špeciálnej školy v Pezinku priniesol minister Eugen Jurzyca mikulášske darčeky

06.12.2010

     Dnes 6. decembra 2010 navštívil minister školstva, vedy, výskum a športu SR Eugen Jurzyca Spojenú školu na Komenského ulici v Pezinku - Modre. Pri tejto príležitosti rozdal žiakom mikulášske balíčky a škole venoval učebné pomôcky, ako aj hračky určené na rozvoj jemnej motoriky detí. Po kultúrnom programe žiakov pri vianočnom stromčeku a odovzdaní darčekov si Eugen Jurzyca prezrel priestory školy.
     V spojenej škole sa nachádza špeciálna materská a základná škola, praktická škola a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. V základnej škole je vytvorených 12 tried pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím, ďalšie dve navštevujú žiaci so stredným a jednu žiaci s ťažkým mentálnym postihnutím. Škola je určená aj pre deti s autizmom. Praktická škola je jednou z nových alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku