Deti výtvarne interpretovali diela veľkých majstrov

04.06.2014
     V Banskej Bystrici včera slávnostne otvorili celoslovenskú súťažnú prehliadku výtvarných prác detí predškolského veku Dúhový kolotoč. Témou tohtoročného ôsmeho ročníka bola Interpretácia výtvarného diela očami detí. Výstava bude priestory radnice krášliť do 9. júna 2014.
     V historických priestoroch radnice zvyčajne prezentujú svoje diela významní umelci, sochári, výtvarníci, architekti. Od 3. júna ich vystriedali práce tých najmenších, detí z materských škôl. Na výkresoch môžu návštevníci výstavy uvidieť také detské interpretácie diel veľkých maliarov ako známu Monu Lisu, Michelangelove ruky, portrét Marie Antoinetty, ale aj krajinky, portréty, pop art a ďalšie.
     Do celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti deti predškolského veku Dúhový kolotoč zaslali materské školy z celého Slovenska 270 výtvarných prác, na prehliadku v priestoroch radnice na Námestí SNP  odborná porota vybrala 120. Práce posudzovala v troch kategóriách: individuálne a skupinové z materských škôl, detí z materských škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ocenila aj najzaujímavejšie projekt výtvarných činností učiteliek materských škôl. Na slávnostnom otvorení výstavy vyhodnotili a ocenili autorov desiatich výtvarných prác.
     Ceny malým talentom odovzdala Henrieta Crkoňová, vedúca služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako poznamenala, podujatie Dúhový kolotoč je každoročne prehliadkou detského výtvarného cítenia. „My dospelí sa točíme v inom kolotoči, každodennom kolotoči života, ale nezabúdame na deti, na našich najmenších. Detská obrazotvornosť je úžasná, nezaťažená predsudkami a nám dospelým pripomína, že aj my sme boli niekedy deťmi, ktoré radi kreslili.“
     Špeciálnu cenu udelil aj primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola. Získal ju šesťročný Filip Debnár z Banskej Bystrice za prácu Barbakan a odovzdala ju viceprimátorka Katarína Čižmárová. „Pozrela som si výstavu a nemôžeme nájsť slová na vyjadrenie pocitov, aké nádherné diela dokážu vytvoriť malé detské ručičky. Malí výtvarníci sú úžasní a šikovní,“ zhodnotila.
     Pani učiteľkám, ktoré deťom sa deťom venovali a pomáhali im pri tvorbe súťažných prác poďakovala aj Darina Výbohová, poverená vedením Metodicko-pedagogického centra. Ako vyzdvihla práve takto ich vedú k umeniu.
     Ako prisľúbil Stanislav Liška z pracoviska prezidentskej kancelárie v Banskej Bystrici, aj s týmito detskými kresbami sa budú môcť zoznámiť návštevníci  už tradične na dňoch otvorených dverí v prezidentskom paláci. „Tohtoročná téma bola skutočne náročná a som prekvapený s akým citom a fantáziou sa jej deti zhostili,“ skonštatoval Liška.

     Zámerom výtvarnej prehliadky Dúhový kolotoč je podporovať deti predškolského veku v autentickom výtvarnom vyjadrovaní fantazijných predstáv a podporovať výtvarnú obrazotvornosť a emocionalitu dieťaťa.
      Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátormi sú Metodicko-pedagogické centrum (MPC), generálne riaditeľstvo Bratislava, MPC - regionálne pracovisko Banská Bystrica a mesto Banská Bystrica. Záštitu nad tohtoročnou súťažou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu s primátorom mesta Banská Bystrica Petrom Gogolom.


Mgr. Ľuboslava Sedláková
manažér publicity MPC

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku