Deti v Rovinke sa už nebudú učiť v kultúrnom dome

29.09.2015
     Zrekonštruovanú, ale najmä rozšírenú budovu základnej školy v obci Rovinka otvoril dnes slávnostne minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Kapacita školy narástla o nové podlažie aj vďaka dotácii 200 000 eur, ktoré obec na tento účel získala v rámci druhého vládneho sociálneho balíčka.
     „Som veľmi rád, že sa aj vďaka Vláde SR podarilo prispieť na modulovú školu v ďalšej obci, ktorá to vďaka svojmu demografickému vývoju urgentne potrebovala,“ uviedol vo svojom príhovore minister Draxler. Po slávnostnom akte, ktorý spestril aj kultúrny program žiakov školy, si šéf rezortu školstva prezrel zrekonštruované a pristavané priestory školy.
     Rovinka patrí medzi  obce v okolí Bratislavy, ktorých počet obyvateľov v posledných rokoch výrazne stúpol a s ním aj počet detí navštevujúcich tamojšiu školu. Len v nasledujúcich dvoch rokoch sa má počet žiakov zvýšiť o 54 (deti narodené v rokoch 2009 a 2010). Situáciu navyše ovplyvnilo aj rozhodnutie obce Dunajská Lužná zrušiť spoločný školský obvod s Rovinkou.
     „ZŠ v Dunajskej Lužnej, ktorá bola spádovou školou pre II. stupeň ZŠ pre obce Rovinka a Miloslavov, prestala prijímať žiakov z kapacitných dôvodov. Preto bola obec nútená riešiť túto situáciu výstavbou z vlastných zdrojov“, konštatoval starosta obce Milan Bombala.
     Celkovo si rekonštrukcia a nadstavba školy vyžiadala náklady viac ako 600 000 eur, pričom obec okrem dotácie z rezortu školstva získala ďalšie zdroje aj od miestnych podnikateľov a firiem.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku