Deň študentstva a boja za slobodu a demokraciu patrí hodnotám, ktoré treba ctiť a zveľaďovať

16.11.2013
Vyhlásenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča
 
     Medzinárodný deň študentstva vnímam, aj v súvislosti s odkazom Dňa boja za slobodu a demokraciu, ako sviatok mladých ľudí, študentov, ktorých hodnoty a očakávania od života a spoločnosti musia odrážať princípy demokracie, otvorenej správy vecí verejných a napokon túžbu po kvalitnom vzdelávaní a uplatnení sa v zamestnaní. 
      Prístup ku kvalitnému vzdelaniu a snaha investovať do vlastných vedomostí, zručností a kompetencií sú predpokladmi pre úspešný život mladých ľudí. Ak dnes Európa hovorí o mladej generácii ako o tzv. stratenej generácii, ktorá je atakovaná nezamestnanosťou, nedostatočným vzdelaním a nejasnou budúcnosťou, našou spoločnou snahou musia byť opatrenia, ktoré tento prívlastok odstránia. Aj na Slovensku máme mnoho mladých, veľmi šikovných a ambicióznych ľudí, ktorí nám svojimi školskými úspechmi či pracovnými aktivitami robia dobré meno. Verím, že naším spoločným záujmom je mať takýchto ľudí čo najviac. Je na každom z nich, či a do akej miery príjme ponuku, ale povinnosťou vlády je vytváranie takýchto predpokladov a prostredia.
      Som presvedčený, že každý, kto vie oceniť význam vzdelania, kvalitu inovácií, prínos výskumu a cenu demokracie, si veľmi rád osvojí šancu na svoj odborný a profesionálny rast. Preto mám úprimný záujem naďalej pokračovať v modernizácii nášho školského systému, ktorý nastavujeme na kvalitu a orientujeme na uplatniteľnosť absolventov v zamestnaní. Toto je tá pridaná hodnota, ktorú mladí ľudia na ceste životom najviac potrebujú.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku